Programy

baner

Projekt pt. „Wdrożenie technologii produkcji preform z PET o unikalnych właściwościach mechanicznych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 4.3 – Kredyt Technologiczny

 

baner2

Projekt pt. „Wdrożenie w przedsiębiorstwie technologii produkcji preform z biodegradowalnych tworzyw” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach II Osi Priorytetowej, Gospodarka Regionalnej Szansy, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

baner2

Projekt pt. „Wzmocnienie aktywności przedsiębiorstwa Fonte, zwiększenie elastyczności
i konkurencyjności rynkowej, zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez uruchomienie i wyposażenie obiektu magazynowego.” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach projektu pn.:
„Dolina Karpia – szansa na przyszłość”

 

baner2

Projekt pt. „Rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy Fonte poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnego, spójnego systemu komputerowego, niezbędnego oprogramowania i wyposażenia istniejących i nowych stanowisk pracy – stworzenie warunków do tworzenia kolejnych miejsc pracy.” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach projektu pn.:
„Dolina Karpia – szansa na przyszłość”