fontezator

FIRMA

Firma Fonte jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której funkcjonowanie regulowane jest przez Kodeks Spółek Handlowych. Spółka powstała w 2011 roku. Końcem roku 2013 zakończono budowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w miejscowości Zator, w którym na początku 2014 roku rozpoczęto produkcję preform.