Nasze cele realizujemy dzięki:
  • Postępowaniu zgodnie z aktualnym ustawodawstwem, spełnianiu rygorystycznych wymagań wewnątrzzakładowych oraz wymagań naszych Klientów
  • Skutecznemu wdrażaniu, utrzymaniu i ciągłym doskonaleniu systemu nadzoru nad bezpieczeństwem preform wprowadzonych do obrotu handlowego
  • Doskonaleniu procesów, skutecznej eliminacji potencjalnych zagrożeń
  • Optymalizacji wpływu naszej działalności na środowisko oraz racjonalnemu wykorzystywaniu surowców, materiałów i zasobów naturalnych
  • Ciągłym motywowaniu pracowników do podnoszenia kwalifikacji, kształtowaniu świadomej odpowiedzialności za jakość produkowanych wyrobów oraz kreowaniu atmosfery pracy zespołowej
  • Zapewnieniu przez Kierownictwo firmy zasobów i środków potrzebnych na realizację celów wynikających z Polityki Jakości i Bezpieczeństwa Produktów
  • Kształtowaniu etycznego postępowania i zaangażowania pracowników, ciągłym doskonaleniu pod względem jakości i efektywności, zgodnie z oczekiwaniami Naszych Klientów, inspiruje nas do rozwoju i jest źródłem konkurencyjności

zobacz nasze certyfikaty
P1
q2 q1

Zaufali nam

Zaufało nam wielu klientów o uznanej i ugruntowanej pozycji na rynku. Swoją pozycję zawdzięczamy wysokiej jakości produktom w konkurencyjnych cenach. Poszukujemy nowych rozwiązań, aby stać się jednym z liderów w swojej dziedzinie.